Historie událostí:

  Image

  Farní kostel sv. Jiří

  Bečov nad Teplou

  Pozdně barokní farní kostel sv. Jiří byl postaven v letech 1763-1767 zednickým mistrem Franzem Pöpperlem na místě zničeného gotického kostela na skalnatém návrší nad náměstím uprostřed města Bečov nad Teplou (Petschau). Roku 1834 byl kostel modernizován. Teprve v roce 1885 byla poté toužimským stavitelem Johannem Schobertem vystavěna věž kostela. Po roce 1945 však přestal být kostel udržován a postupně chátral. Od počátku 21. století probíhá postupná rekonstrukce zchátralého kostela.
  Více informací ZDE
  Image

  Kostel sv. Michaela Archanděla

  Otročín

  Původní gotický kostel Božího těla byl postaven spolu s novou pravidelně založenou kolonizační vsí severovýchodně od původního založení obce Otročín (Landek) se starším kostelem sv. Michaela Archanděla, od kterého poté ve 14. století pravděpodobně převzal farní práva. Zdejší fara se připomíná poprvé v roce 1352, avšak není výslovně uvedeno patrocinium kostela. První zmínka o kostelu pak pochází z roku 1365. Podle análů kláštera v Teplé ze 17. století patřil Otročín tehdy ke klášternímu majetku a opat byl vykonavatelem patronátního práva. Roku 1667 ves vyhořela a při tom byly poškozeny oba zdejší kostely...
  Více informací ZDE
  Image

  Kaple sv. Anny

  Chodov u Bečova nad Teplou

  Obdélná barokní kaple s trojboce uzavřeným presbytářem krytá valbovou střechou stojí vestavěná do stráně při levé straně silnice na Bečov nad Teplou uprostřed obce Chodov. Je zasvěcená sv. Anně.

  Nad vstupním průčelím s půlkruhově zakončeným vchodem a trojúhelníkovým štítem se vypíná moderní zvonička z režných cihel. Boční stěny kaple jsou prolomeny po jednom půlkruhově zakončeném okně. Vnitřek kaple je plochostropý, presbytář sklenut konchou.

  Vnitřní zařízení kaple tvořily dvě lidové dřevořezby Panny Marie (Madony) z 19. Století, které však byly zcizeny...

  Více informací ZDE