Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou

  Kostely a kaple na území farnosti:

  • farní kostel sv. Jiří v Bečově nad Teplou
  • kostel sv. Michaela, archanděla, v Otročíně 
  • kaple sv. Anny v Chodově u Bečova (ve vlastnictví obce Chodov)
  • kaple sv. Petra na zámku v Bečově nad Teplou (vlastnictví NPÚ)
  • kaple Navštívení Panny Marie na hradě v Bečově nad Teplou (vlastnictví NPÚ, nepřístupná)

  Sbírka na restaurování a generální opravu varhan:

  Na zvláštní účet č. 5526358309/0800 můžete přispívat na opravu varhan, vitrážových oken a odvodnění kostela sv. Jiří v Bečově nad Teplou.
  Fotografie varhan od Jana Boreckého jsou v naší fotogalerii.

  GDPR - informace o zpracování osobních údajů