Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou - informace

  PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:

  Sv. Jiří, Bečov:
  • neděle 9:00
  • čtvrtek 16:00, po mši sv. setkání nad církevními Otci (Patrologie)
  Sv. Michael Archanděl, Otročín:
  • neděle 10:30
  ______________________________________________________________


  Kostely a kaple na území farnosti:

  • farní kostel sv. Jiří v Bečově nad Teplou
  • kostel sv. Michaela, archanděla, v Otročíně 
  • kaple sv. Anny v Chodově u Bečova (ve vlastnictví obce Chodov)
  • kaple sv. Petra na zámku v Bečově nad Teplou (vlastnictví NPÚ)
  • kaple Navštívení Panny Marie na hradě v Bečově nad Teplou (vlastnictví NPÚ, nepřístupná)

   

  Duchovní služby:

  Nabízíme otevřené živé společenství víry a modlitby jak v Bečově, tak v Otročíně. Naše farnost není velká, ale snažíme se úměrně našim možnostem nejen sami růst ve víře, ale vzájemně se povzbuzovat i scházet. Zveme na katecheze po čtvrteční mši od 16 h, které se v poslední době věnují bohatému odkazu církevních Otců, jejichž díla si v českém překladu čteme a debatujeme o nich. Konají se adventní a postní rekolekce, snažíme se o společná setkání a poutě. Služby svátostmi (křty, eucharistie, pokání, pomazání, manželství) se poskytují při zachování kanonických norem (CIC 1983) - pozor, někde je požadována příprava, všechny informace Vám podá duchovní. Informujte se včas! Konají se církevní pohřby. Jsme otevření domluvě ohledně dalších prospěšných záležitostí.

  Legislativní informace:

  Římskokatolická farnost Bečov nad Teplou je evidovanou církevní právnickou osobou, zřízenou 01. července 1994. 
  V roce 2004 byla sloučena s Římskokatolickými farnostmi v Otročíně a v Nové Vsi, které se tímto staly součástí farnosti Bečov nad Teplou. Území farnosti Nová Ves je po úpravě spravováno ze sousední Římskokatolické farnosti Loket. 
  Oficiální adresa je adresou zatím neobyvatelné fary Kostelní 189, 36464 Bečov nad Teplou; své záležitosti ale prosím vyřizujte ústně před bohoslužbami a po nich nebo písemně na korespondenční adrese Klášter 1, 36461 Teplá (nezapomeňte však uvést, že jde o farnost Bečov nad Teplou, klášter je totiž samostatná farnost). 
  ŘKF Bečov n/Teplou má IČO 63557517 a běžný účet č. 211 490 417/ 0300.

  Ekonomická rada:

  • P. Pavel Větrovec
  • Marie Šašková
  • Anna Petrželková
  • František Ponert

  Pastorační rada:

  • P. Pavel Větrovec
  • Zdena Tovthová
  • Anna Petrželková
  • Marián Vozár
  • Daniel Poula