9. prosince 2019 v 16 hod. - pondělí - BUDE v Bečově v kostele sv. Jiří mše svatá