7. prosince 2019 ve 13.30 hod. - sobota - Adventní rekolekce v Kolové

    Rekolekce bude u paní Anny Petrželkové v Kolové - možnost nahlásit svou účast při každé mši sv. v Bečově a v Otročíně