Sbírka na společný dar pro papeže Františka v podobě koruny sv. Anežky České

    Naše farnost se připojila ke sbírce na společný dar pro papeže Františka v podobě koruny sv. Anežky České, do kterého budou vtisknuty otisky prstů každého z nás, kdo na tuto sbírku přispěje.

    Výše příspěvku je dobrovolná, je pouze doporučená částka 200 Kč, ale může být nižší i vyšší. Za každý příspěvek dárce obdrží pamětní medaili sv. Anežky České, která byla ražena speciálně pro tuto sbírku.

    15 % z výtěžku zůstane jako příspěvek v naší farnosti a zbytek bude odeslán jako příspěvek na vlastní dar a příspěvek na chudé.

    Sbírku má na starosti Daniel Poula, který má u sebe pergamenový papír na otisky prstů i medaile a je Vám k dispozici po skončení každé mše svaté v průběhu měsíce srpna v kostele sv. Jiří v Bečově.