Svatoblažejské požehnání bude udělováno při nedělních bohoslužbách 5. února 2023